Telefoon: +31 6 21 69 08 40

OPEN: 7 dagen | 8.00 - 21.00 uur

Blauwedijk 2, Dalfsen

Historie boerderij Klein Slendebroek

Vandaag de dag straalt de Jersey boerderij Klein Slendebroek nog steeds dezelfde authenticiteit en charme uit als jaren geleden. Als een van de oudste boerderijen in de regio, is haar erfgoed doorweven met verhalen van generaties boeren en hun families. Neem een duik in deze rijke historie van deze boerderij in de bossen van het prachtige landgoed Den Aalshorst en maak kennis met de landgoedeigenaren en de families die het agrarisch bedrijf hebben voortgezet.

DEN AALSHORST
Levensverhaal van een landgoed

Landgoed Den Aalshorst ligt in de gemeente Dalfsen, ten zuiden van de rivier de Vecht.
In 1832 was Den Aalshorst eigendom van Louis Rhijnvis Feith (1783-1845), zoon van Rhijnvis Feith. Feith was getrouwd met Johanna Theodora baronesse van Dedem (1790-1873), afkomstig van de nabijgelegen havezate Den Berg. Na haar overlijden kwam het in bezit van Godert Willem baron van Dedem.

Als landgoedeigenaar breidde Godert het boerderijbezit verder uit. In 1887 kocht hij op een veiling in het logement van Van Kuik bij de Vechtbrug in Dalfsen voor ƒ 3390 het erve Stavermans, dat werd omschreven als ‘een vruchtbaar boerenerf, gelegen in de buurtschap Millingen, bestaande uit boerenwoonhuis, schuur, hooiberg en verdere getimmerten, bouw-, hooi- en weiland en hakhout, belend den heer mr. G.W. baron van Dedem ten zuiden en ten noorden, Dietman ten westen en Jan Lammers ten oosten’.

Groot en Klein Slendebroek
Het bedrijf was ruim acht hectare groot. Dertien jaar later verwierf hij van Johan Anton Roessingh Udink, heer van Singraven en een neef van zijn schoonzuster op Den Berg, voor ƒ 5150 ‘de beide erven Slendebroek, liggende te Lenthe, bestaande uit twee welingerichte, in goeden staat van onderhoud verkeerende boerenhuizen met schuren, berg, tuinen, vruchtboomen, bouw- en weiland, akkermaals- en dennenbosschen en eenige heide’

Groot en Klein Slendebroek hadden een omvang van respectievelijk 9.54.90 hectare en 4.37.60 hectare. De ‘kleine’ boerderij was in 1857 van de ‘grote’ afgesplitst en werd omstreeks de eeuwwisseling bewoond door Derk Jan van Lenthe. Behalve Stavermans en de beide Slendebroeken behoorden in het begin van de twintigste eeuw acht andere boerderijen tot Den Aalshorst: Veldink of De Brink, De Hof, De Tol, De Katerstede, ’t Olde Spiker, Ruimzicht, Corbelt en ’t Nierveer (nu ’t Olde Veerhuis).

Vijf hiervan waren tussen de twintig en tien hectare groot (Corbelt of ’t Nierveer, Groot en Klein Slendebroek, De Brink en De Hof). Zij werden gerekend tot de grotere boerenbedrijven en produceerden hoofdzakelijk voor de markt. De bedrijfsvoering van de in oorsprong gemengde bedrijven zou zich in de loop van de twintigste eeuw steeds meer gaan richten op de veeteelt, ook omdat het beschikbare bouwland beperkt was.

De vrijgekomen boerderij
In 1932 vestigde de eerste vertegenwoordiger, Jan van Gelder, zich op het Klein Slendebroek. De circa 12,5 hectare grote boerderij was voorheen gehuurd door Derk Jan van Lenthe, wiens familie er al ruim vijf decennia woonde en werkte. De destijds veertienjarige Frits van Lenthe kon zich op hoge leeftijd nog goed herinneren hoe de overgang in zijn werk was gegaan. Hij vertelde aan een journalist dat zijn vader op een zomerdag in 1932 bezoek van Jan Teusink kreeg: 

‘De werkbaas vroeg of hij maandagochtend bij de baron wilde komen. Groot Slendebroek stond leeg en dit relatief grote boerenbedrijf met zo’n zes hectare bouwland was in deze crisistijd moeilijk te verhuren. Er was wel belangstelling van boeren aan de andere kant van de IJssel, maar die hadden geen ervaring met akkerland. Meneer noemde dat “legelandse boern” en daar had hij geen hoge dunk van. Daarom wilde hij graag dat mijn vader verhuisde van Klein naar Groot Slendebroek, dat in totaal ongeveer vijf hectare groter was. Vader had daar wel oren naar. Net op het moment dat hij naar de buitenplaats wilde vertrekken om de zaak te beklinken, reed er een zekere Jan van Gelder uit Zalk in een auto voor. Hij had vernomen dat Groot Slendebroek te huur was, maar nu die al vergeven was, wilde hij de vrijgekomen boerderij van Van Lenthe ook wel overnemen. Vader beloofde een goed woordje voor hem te doen. Het gesprek met de baron verliep als volgt: 

‘Marre, vreug Meneer wie is det dan wel? Is det die man met die auto? O nee det is veul te weelderig. Mar Meneer, die man het een auto eleend van zin zwoager die monteur is umdat Zalk een heel ende van hier lig, hij hef zelf een fietse. Mar het liekt ons een man die wel van anpakn weet en geweldig werkn wil. Loat toch ma langs komn was de reactie van Meneer.’

Toen vader weer thuis kwam liep Van Gelder nog een keer rond de boerderij en ging toen naar huis Den Aalshorst. Om twaalf uur kwam hij terug en was de huur rond. Wat hebben wij er goede buren aan gehad!’ 

Jersey boerderij
In 2010 nam kleinzoon Henk het stokje over als derde generatie van Gelder. Hij en zijn vrouw Geke lazen een artikel over de Jersey koe. Zij begonnen voorzichtig met vijf koeien, maar dit werd al snel uitgebreid naar 30 koeien en in 2015 bestond de hele veestapel uit Jerseys. 

Vanaf 2023 maken Bert en Esther er hun thuis van en zijn zij gestart met het aanpassen van dit agrarische bedrijf, waar al deze prachtige Jersey koeien leven.

*Bron:
Boek Den Aalshorst – Levensverhaal van een landgoed

Meer informatie:  
https://www.fundatiedenaalshorst.nl/ 

https://www.landgoedereninoverijssel.nl/landgoed-detail/den-aalshorst.html 

Jersey-Koeien_Klein-Slendebroek_Ruitenberg_RobertWestera_web5703

Jersey koeien

Onze kleine bruine koeien hebben een lief karakter. Ze zijn intelligent, nieuwsgierig en…

Jersey-Koeien_Klein-Slendebroek_Ruitenberg_omgeving

Omgeving

Kom genieten van Landgoed Den Aalshorst Iedere bezoeker die de Jersey boerderij Klein…

Jersey-Koeien_Klein-Slendebroek_Ruitenberg_RobertWestera_web5740

Rustpunt

Stop eens even, kijk om je heen en luister naar de stilte. Zie je dat bankje daar? …

Jersey-A2-zuivel-melk_Klein-Slendebroek-Dalfsen-jonge-man2

Jersey A2 zuivel

Jersey melk is populair omdat het van nature 20% meer proteïne bevat, en ook…